Coaching en Therapie
Welkom
Voor wie?
Over de psychosociaal
   therapeut
Methoden

Ervaringen van cliŽnten
Voor bedrijven
Privacyverklaring
De kolibrie
Contact
NLP
NLP staat voor Neuro LinguÔstisch Programmeren. Het is
een communicatie- en veranderingsmethodiek, ontstaan
in het midden van de jaren '70. De grondleggers van NLP
- de wiskundige en psycholoog Richard Bandler en de
linguÔst John Grinder - vroegen zich af waarom bepaalde
therapeuten zoín succes hadden met hun behandelmethoden.
Methoden
PRAKTIJK DE KOLIBRIE
Psychosociale Therapie

Destinationģ Methode
Destinationģ methode is een bijzondere en krachtige
manier om mensen te helpen bij het oplossen van
problemen. Deze methode is ontwikkeld door de
Amerikaanse NLP trainer Robert Dee McDonald. Een belangrijk kenmerk van de Destinationģ methode is dat
deze zich niet richt op analyse van het probleem, maar
dat er wordt onderzocht wat precies het bereiken van
een oplossing in de weg staat.
Transpersoonlijke psychosociale therapie
Bij transpersoonlijke psychosociale therapie gaat het om authenticiteit, om jezelf worden in liefde en vrijheid. Door
onze ervaringen, zowel positief als negatief, in een breder perspectief te plaatsen, wordt inzicht verkregen in de diepere betekenis ervan. De ontwikkeling van mensen stopt niet op volwassen leeftijd. Mensen groeien tijdens hun leven en kunnen zich zo steeds verder ontwikkelen.
Om dat te achterhalen zijn zij de vermaarde therapeuten Fritz Perls (Gestalttherapeut), Virginia Satir (gezinstherapeut) en Milton Erickson (psychotherapeut) gaan bestuderen en hun werkwijze gaan analyseren. Vanuit deze studie is een complete methodiek ontwikkeld waar vele wetenschappers, schrijvers en coaches een bijdrage aan hebben geleverd en nog steeds leveren. NLP is voor iedereen die wil werken aan zijn of haar persoonlijke groei. In privť- of zakelijk leven.
 
In de methode van Destinationģ Coaching zijn de meest effectieve NLP technieken verder ontwikkeld en verfijnd, waardoor er tegelijk gewerkt wordt op zowel mentaal, fysiek als emotioneel niveau. Zie hiervoor ook www.destinationcoaching.nl.
De transpersoonlijke psychosociale therapeut gaat met de klant op zoek naar de diepere betekenis van de problemen/ ervaringen en naar de zin ervan. Door op een dergelijke manier naar problemen en/of ervaringen te kijken ontdekken mensen wat voor hen belangrijk is in het leven en welke betekenis zij hieraan willen en kunnen geven.

 
 
Problemen zijn niet alleen lastige situaties, maar juist mogelijkheden om verder te kunnen groeien en te ontwikkelen. De transpersoonlijke psychosociale therapie is gericht op integratie van lichaam en geest, op de ontwikkeling van bewustzijn en op creŽren van nieuwe mogelijkheden.
Acceptance and Commitment Therapy (ACT)
Acceptance and Commitment Therapy (ACT) is een zogeheten derde generatie gedragstherapie, maar bij deze vorm van gedragstherapie staat vooral de ervaring van de cliŽnt en zingeving centraal. Uitgangspunt is het idee dat het vermijden van (negatieve) emoties en het voor waar aannemen van bepaalde gedachten klachten kan veroorzaken of aan het voortbestaan daarvan kan bijdragen.
 
Bij ACT wordt veel aandacht besteed aan de beleving van de cliŽnt. Samen met de therapeut gaat de cliŽnt op zoek naar beperkende gedachten en bepaalde ervaringen of situaties die vermeden worden. De cliŽnt wordt uitgenodigd zich (opnieuw) te verbinden met datgene wat hij of zij belangrijk vindt in het leven, zogenaamde waarden. Door deze waarden te verhelderen kan iemand weer stappen gaan zetten in de richting van deze waarden. Op deze manier kan de cliŽnt weer een zinvoller en waardevoller leven creŽren.