Coaching en Therapie
Welkom
Voor wie?
Over de psychosociaal
   therapeut
Methoden
Ervaringen van cliŽnten
Voor bedrijven
Klachten en geschillen
Privacyverklaring
De kolibrie
Contact
Ik doe er alles aan om je op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het zijn dat je ergens niet tevreden over bent. Het is belangrijk om deze onvrede met mij te bespreken. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit als je kenbaar maakt waarover je
ontevreden bent of wat je anders wil hebben.
Klachten en geschillen
PRAKTIJK DE KOLIBRIE
Psychosociale Therapie

 
Wil of kun je de klacht niet met mij persoonlijk bespreken of komen we er samen niet uit? Dan kan je gebruikmaken van een gratis klachtenfunctionaris via mijn beroepsvereniging (de NVPA). De klachtenfunctionaris is een onafhankelijke en onpartijdige derde die je kan voorzien van informatie, advies en bijstand bij het formuleren van je klacht. Samen met de klachtenfunctionaris wordt gezocht naar een (zo mogelijke) oplossing van het probleem en/of herstel van de relatie. Je klacht wordt binnen 6 weken afgehandeld.
Verder ben ik aangesloten bij de SCAG (Stichting Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen). Dit is een door het ministerie van VWS erkende geschilleninstantie voor therapeuten in complementaire en alternatieve zorg. Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop je onvrede of klacht is afgehandeld voor jou onbevredigend is, dan kan je je wenden tot de Geschillencommissie Complementaire en Alternatieve Geneeswijzen. De klachtenfunctionaris kan je hierbij helpen.Deze geschillencommissie is onafhankelijk en gespecialiseerd in de complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over jouw klacht (geschil) is bindend, zowel voor jou als voor mij. De geschillencommissie doet binnen zes maanden uitspraak over jouw klacht. Op de website van de geschillencommissie vind je meer informatie over hoe je een geschil kunt indienen. Meer informatie over de SCAG vind je op www.scag.nl.